Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Параметри ГБ - документ, який щорічно затверджується рішенням КМР. Встановлює критерії, календарний план етапів ГБ.

У Параметрах прописується:

  1. календарний план реалізації етапів ГБ;
  2. напрями реалізації проектів;
  3. максимальна тривалість реалізації проекту;
  4. мінімальна та максимальна вартість проекту та відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проектів;
  5. мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку повинна отримати організація-кандидат для участі в складі ГБК;
  6. кількість голосів підтримки, що має набрати проект для направлення на етап публічного обговорення та експертизи;
  7. мінімально необхідна кількість голосів підтримки, що необхідна проекту для перемоги.

(grey lightbulb) Якщо ніяких нових Параметрів не було затверджено, минулорічні правила продовжують діяти.Також за тематикою