Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »Громадський бюджет – інструмент активних громадян для зміни Міста, району на краще. Пропонуйте свої проекти, долучайтесь до команд та голосуйте за інші цікаві ідеї, об’єднуйтесь в спільноти. Проекти, які найбільше підтримають кияни шляхом е-голосування, будуть реалізовані Містом під контролем Авторів та громадськості.


 Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста Києва на 2018 рік:

Громадська бюджетна комісія формується у період: 25.04 - 15.05.2018;

Робочі групи з питань ГБ формуються до 25.04.2018;

Інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2018;

Подання проектів командами в період: 25.04 – 06.06.2018;

Публікація проектів, збір голосів підтримки в період: 25.04 – 01.07.2018;

Формування списку проектів на голосування - публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів, оскарження експертних висновків у період: 25.04 – 18.08.2018;

Голосування за проекти: 24.08 – 15.09.2018;

Визначення проектів-переможців та опрацювання проектів, що не стали переможцями: 9.06 - 21.06.2019;

Планування реалізації портфелю проектів ГБ: 21.06 - 01.08.2019;

 Реалізація, звітування та оцінка результатів: 1.01.2020 - 31.12.2020.

  • No labels