Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Порядок підготовки та скликання засідань ГБК, порядок проведення засідань, процедура розгляду на засіданні ГБК питань та прийняття рішень, недопущення конфлікту інтересів, а також інші процедурні питання визначаються регламентом ГБК, що затверджується ГБК на своєму засіданні.

За наявної технічної можливості засідання ГБК може відбуватися в режимі відеоконференції. 


Також за тематикою

  • No labels