Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Формою роботи ГБК є її засідання, що скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу ГБК.


Також за тематикою

  • No labels