Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


На початку засідання головуючий уточнює склад учасників ГБК та їх уповноважених представників, які братимуть участь в голосуванні.

  • За результатами розгляду питань порядку денного ГБК ухвалює рішення, які приймаються більшістю голосів від загального складу ГБК. Рішення ГБК викладаються в протоколі засідання.
  • Протоколи засідань ГБК підписуються головуючим та секретарем на відповідному засіданні.
  • Як правило, ГБК наприкінці кожного засідання обирає із свого складу на наступне засідання нового головуючого та секретаря засідання.

Засідання ГБК відбуваються гласно. Гласність засідань забезпечується шляхом їх веб-трансляції, розміщенням анонсів подій, протоколів засідань ГБК та інших документів ГБК у електронній системі.


Також за тематикою

  • No labels